Herkomst achternaam van Beusekom

De naamgenoten (van Beusekom) zijn afstammelingen uit het plaatsje Beusichem :

Gelegen in het voormalige graafschap Buren. Vormde een zelfstandige gemeente van 1811 tot en met 1977, sindsdien behoort het tot de gemeente Buren. Tussen 1811 en 1817 behoorden ook Ravenswaaij, Rijswijk en Zoelmond tot de gemeente Beusichem.

De oudste vermelding van dit dorp is te vinden in een eind 11e eeuws afschrift van een oorkonde, die is opgesteld tussen 918 en 948. De tekst, betreffende een lijst van bezittingen van de St. Maartenskerk te Utrecht luidt; "insulam... iuxta Buosinhem qui propior ville Riswic". In oudere literatuur wordt als oudste datum het jaar 866 vermeld, maar bovenstaande datering is de meest waarschijnlijke.

In de loop der eeuwen is heel wat met de schrijfwijze van deze plaatsnaam gegoocheld. De betekenis is taalkundig als volgt te verklaren. 'Chem' is afgeleid van 'hem', dat woonplaats betekent in het oudnederlands. 'Beuse' is een verbastering van Boso, een persoonsnaam, die in oudgermaans 'vijand' betekent. Dat is weer een afleiding van 'bosi', dat vijandig betekent, denk aan 'boos'. Vrij vertaald zou Beusichem dan betekenen; 'woonplaats van (de familie van) Boso' of 'woonplaats van de vijand'.

Het gebied was eigendom van de heren van Beusichem, waarvan de oudste vermelding gevonden wordt in 1196. Het was een telg van dit geslacht dat het stadsrecht van Culemborg uit 1318 bevestigde. Voor het overige werd de naam van het geslacht met evenzovele variaties geschreven als die van het dorp.

Kasteel Batestein op schilderij van Jan van Goyen

 

(bron: http://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/beusichem.htm)

Het kasteel Batestein werd in 1371 gebouwd door Gijsbert van Beusichem, heer van Vianen. Het kasteel had een bijna rechthoekige vorm met op één van de hoeken een forse toren, met de naam St. Pol. Deze naam werd later verbasterd tot Simpeltoren.
De familie van Beusichem woont tot 1417 op het kasteel, daarna gaat het via vererving over op de Brederode's. Zij wonen er tot 1684.
Bewoners van het Kasteel:
1371 Gijsbert van Beusichem en tot 1417 familie van Beusichem

Bron: www.kasteleninutrecht.nl.