Een weekje in het mooie Zuid Limburg

Maandagmorgen 15 april 2013 zijn we vertrokken. Er was geen noodzaak om vroeg van start te gaan en daarom ging Rick eerst zijn broer uitzwaaien die naar in een andere richting zou vertrekken namelijk richting Drente.

In de buurt van Zaltbommel hebben we gelunched toen was het weer tamelijk treurig, regen

In Walem aangekomen was het weer veel beter. Vanaf de 13e eeuw wordt Walem als zodanig genoemd in de archieven. Op basis van archeologische vondsten wordt echter aangenomen dat er op deze plaats al veel langer sprake is geweest van bewoning. Door de hoge ligging was het echter moeilijk om aan water te komen waardoor verdere uitgroei en ontwikkeling geremd werd en het in latere tijden vooral boeren waren die zich hier vestigden om gebruik te maken van de wijd verbreide landerijen in het gebied. Heden ten dage is dit nog terug te zien aan een aantal hoeves, waaronder twee monumentale hoeves uit 1608 en 1737.

Dinsdag 16 april 2013 gingen we richting Valkenburg met het doel de gemeentelijke grotten te gaan bekijken toen we daar aankwamen scheen de zon volop en we hoeften niet lang te wachten want er vertrok vrij snel een trammetje voor een rondrit in de grotten. Goed dat we jassen bij ons hadden want het was wel koud in de grot. De eerste schriftelijke vermelding van Valkenburg dateert van het jaar 1041.

Bij de totstandkoming van het het verenigd koninkrijk aan het begin van de 19de eeuw waren er vier drielandenpunten. De eerste was het huidige drielandenpunt van Duitsland, Luxemburg en Frankrijk bij het Duitse Perl. Hier stond grenspaal 1. Het tweede en derde drielandenpunt waren tussen Nederland, Neutraal Moresnet en Pruisen. Het vierde drielandenpunt lag tot 1866 iets ten noorden van Gronau met de koninkrijken Pruisen en Hannover.. Het is nog te herkennen aan de nummering van de grenspalen: het punt wordt gemarkeerd door paal 862, die tevens paal 1 is. Nederland grenst nu op dat punt aan de deelstaten Noordrijn -Westfalen en Nedersaksen.