EEN GESLACHT VAN BEUSEKOM UIT SPANKEREN TE MAARSSEN EN DORDRECHT door K.J. Slijkerman

I. Cornelis Jansz.“Smith”, woonde te Spankeren (voor 1620), smid te Maarssen (zeker sedert 31-12-1620 bij doop van kind aldaar), overl. na 12-7-1630 (doop kind te Maarssen), tr. vóór 1620 N.N.

Kinderen:
1.Aert Cornelisz., volg II.
2.Weyntie Cornelisdr., ged. Maarssen 31-12-1620 (vader: Cornelis Janszen Smith,wonende Maarssen).
3.Anegagien Cornelisdr., ged. Maarssen 16-2-1623(gedoopt in presentie van de vader).
4.Angnietie Cornelisdr., ged. Maarssen 2-9-1627.

II. Aert Cornelisz.,j.g. van Spankeren (1646), overl. na 26-7-1663, tr. Maarssen 17-1-1646 Geertie Cornelis, j.d.van Zuilen (1646).

Kinderen:
1.Cornelis Aertsz., ged. Maarsen 1-11-1646, volgt III.
2.Jan Aertsz., ged. Maarssen 2-7-1648.
3.Kind, ged. Maarssen 13-4-1651. Wellicht identiek met Agnietje Aerts van Beusecum, doopgetuige te Maarssen 10-12-1676, 9-6-1678 en 28-3-1680).
4.Dirk Aertsz.van Beusecom, ged. Maarssen 24-9-1654, j.m. tr. Maarssen 5-8-1683 Weijntie Harms Koel, j.d. van Maarssen.
5.Corneelia Aertsdr., tweeling met nr. 6, ged. Maarssen 23-10-1659 (gedoopt in presentie van de vader), doopgetuige te Maarssen 25-10-1685, 10-3-1689 en
17-3-1695.
6.Garigje Aertsdr., tweeling met nr. 5, ged. Maarssen 23-10-1659.
7.Henderick Aertsz, ged. Maarssen 26-7-1663 (“zoon van Aerdt Corneelissen Smitt, is door qualijck aanzeggen van de baaker gedoopt als Cornelis, maar
moest Henderick zijn”).

III. Cornelis Aertsz. Van Beusecum (van Beusecom), ged. Maarssen 1-11-1646, j.m. wonende Maarssen (1676), overl. na 17-3-1695, tr. Maarssen
(drie proclamaties te Breukelen, betoog gehad te Maarssen volgens trouwboek van breukelen 2-2) 6-2-1676 Fijtie Jansdr. van der Vliet, j.d.
wonende onder ’t gerecht van Breukelen (1676), overl. na 17-3-1695. Cornelis Aerts van Beusechem, smit wonende te Maarssen, en zijn vrouw
Fychgen Jans van der Vliet maken op 18-11-1676 te Utrecht een testament op de langstlevende, die tevens voogd over hun eventuele kinderen zal zijn
(inv.nr. U82a4, aktenr. 59).Op 11-1-1680 zijn Corn(elis) Aertze van Beusecum en Fijtje jans van der Vliet te Maarssen doopgetuige bij een kind
van Balt Janse van der Vliet (inmiddels overleden) en zijn vrouw Jacobje Adriaens.
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Kinderen:
1.Aart Cornelisz. van Beusecum, ged. Maarssen 10-12-1676 (get. Agnietje Aarts van Beusecum).
2.Jan Cornelisz. van Beusecum, ged. Maarssen 9-6-1678 (get. Agnietje Aertze van Beusecum).
3.Aert Cornelisz. van Beusecum, ged.28-3-1680 (get. Agnietje Aertz.), volgt IV.
4.Gijrichie Cornelisdr. van Beusecom, ged. Maarssen 12-2-1682.
5.Cornelis Cornelisz. van Beusecom, ged. Maarssen 21-10-1683.
6.Geertuijt Cornelisdr. (van Beusecom), ged. Maarssen 25-10-1685 (get. Cornelia Aerts).
7.Gautie Cornelisdr. (van Beusecom), ged. Maarssen 1-5-1687.
8.Cornelis Cornelisz. van Beusecom, ged. Maarssen 10-3-1689 (get.Cornelia van Beusecom).
9.Cornelia Cornelisdr. van Beusecom, ged. Maarssen 22-12-1692.
10.Dirck Cornelisz. van Beusecom, ged. Maarssen 17-3-1695 (gedoopt ten overstaan van Cornelia van Beusecom).

IV. Aert (Arent, Aernout) Cornelisz. van Beusecum, ged. Maarssen 28-3-1680, overl. vóór 28-4-1724, tr. vóór 25-9-1701 Catrijn (Catrina) van der
Linden, haar zoon Arnoldus van Beusekom vertoont in 1724 te Dordrecht haar schriftelijke toestemming voor zijn huwelijk. Zijn moeder is dan weduwe.

Kind:
1.Arent (Arnoldus) van Beusekom, ged. Maarssen 25-9-1701, j.m. van Utrecht (1724), burger van Dordrecht, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 3-2-1750, tr.
Dordrecht 14-5-1724 Anna van Trigt, ged. Dordrecht 23-9-1697, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 29-8-1772, dochter van Gerrit van Trigt, meester
mandemaker te Dordrecht, en Maria Hemnerits (Hemmerits, Hummericx).
Hieruit de familie van Beusekom te Dordecht; zie verder bijblad Ned. Leeuw deel 7.

Tot deze familie moet wel behoord hebben:Maritje van Buskum, j.d.,tr.Maarssen 29-6-1679 Jan Theunisz. van Allevelt, j.m. Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl