Parenteel van Henricus Burgman

I. Henricus Burgman, † 7 aug. 1778, tr. Kampen Catharina Kempen.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Burgman, ged. Kampen Pastoorkerk 17 febr. 1768.
2. Margrita Burgman, ged. Kampen Pastoorkerk 28 juli 1769.
3. Aldegondis Burgman, ged. Kampen Pastoorkerk 7 jan. 1771.
4. Hendrikus Burgman, ged. Kampen Pastoorkerk 19 april 1772.
5. Joannes Burgman, ged. Kampen Pastoorkerk 7 mei 1774.
6. Bernardus "Berend", volgt II.

II. Bernardus "Berend" Burgman, geb. Kampen omstr. 1775, ged. Kampen Pastoorkerk 3 febr. 1776, † Kampen 14 febr. 1844, tr. Willempjen Riekens.
Uit dit huwelijk:
1. Jan "Hermen" Hendrik Burgman, † 29 dec. 1818.
2. Trijntje Burgman, ged. IJsselmuiden 22 april 1804, † Kampen 30 april 1870, tr. Kampen 11 juli 1849 Johannes Pieters Sul, geb. Schokland 16 sept. 1804.
3. Hendrik Burgman, geb. Kampen 17 sept. 1805, ged. Kampen Bovenkerk 22 sept. 1805.
4. Hermina Burgman, ged. Kampen Bovenkerk 12 dec. 1807.
5. Jansje Hendrikje, volgt III.
6. Riekien Burgman, geb. Kampen 22 maart 1813, tr. Kampen 4 aug. 1841 Martinus Pardon, geb. Utrecht 23 juli 1819, zn. van Martinus en Elisabeth van Erdelen.

III. Jansje Hendrikje Burgman, geb. Kampen 19 okt. 1810, † Amsterdam 11 dec. 1839.
Haar zoon:

IV. Gerrit Joan Burgman, geb. Kampen 1 sept. 1834, † ald. 30 april 1889, tr. Kampen 18 febr. 1858 Gerritdina van den Berg, geb. Kampen omstr. 1835, dr. van Gerrit Joan en Hendrika van den Dooren.
Uit dit huwelijk:
1. Jansje Hendrika Burgman, geb. Kampen 27 febr. 1858, † ald. 10 aug. 1859.
2. Hendrika Berendina Burgman, geb. Kampen 5 jan. 1861.
3. Gerrit Joan, volgt Va.
4. Johanna Gezina Burgman, geb. Kampen 14 mei 1867, tr. 1e Amsterdam 19 sept. 1901 Koert Bakker, geb. Nieuwe Niedorp omstr. 1873, zn. van Jacob en Trijntje Man; tr. 2e Amsterdam 30 juni 1904 Jacobus Albertus Vlogman, geb. omstr. 1862, zn. van Jacobus Albertus en Anna Maria Tier.
5. Hendrik Willem, volgt Vb.
6. Jansje Hendrika Burgman, geb. Kampen 11 nov. 1872, † ald. 11 jan. 1875.
7. Egberta Johanna Burgman, geb. Kampen 10 nov. 1875, † ald. 1 maart 1882.

Va. Gerrit Joan Burgman, geb. Nieuwer-Amstel 8 febr. 1864, tr. Kampen 5 mei 1887 Hermina Palm, geb. IJsselmuiden, † Amsterdam 21 aug. 1955, dr. van Tijmen en Ennigje van Ommen.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Joan, volgt VIa.
2. Johanna Burgman, geb. Kampen 1 febr. 1890, tr. Amsterdam 24 nov. 1909 Carel Jacob van der Wissel, geb. Zwolle 5 okt. 1886, † Oosterbegraafplaats Amsterdam 8 okt. 1965.
3. Henri, volgt VIb.
4. Tienna Burgman, geb. Nieuwer-Amstel 1 aug. 1894, tr. 1e Amsterdam 22 aug. 1917 Hendrik Willem de Vries, geb. Harlingen omstr. 1895, zn. van Douwe en Sijtske Bambach; tr. 2e Amsterdam 24 nov. 1921 Adrianus Sjoerd de Vries, geb. Leeuwarderadeel 11 mei 1888, zn. van Sjoerd en Geertje Oostendorp.
5. Gerritdina Burgman, geb. Amsterdam 26 jan. 1897, † Almelo 5 juni 1981, tr. Amsterdam 22 juni 1922 Johan van der Weg, geb. Amsterdam omstr. 1897, † ald. 10 dec. 1962, begr. Oosterbegraafplaats 10 dec. 1962, zn. van Jan en Johanna Brouwer.
6. Herman Burgman, geb. Amsterdam 14 maart 1899, tr. Amsterdam 5 jan. 1922 Maria van der Schaaf, geb. Leeuwarden omstr. 1900, dr. van Maria van der Schaaf.
7. Hendrika Wilhelmina Burgman, geb. Amsterdam 22 april 1901, tr. Amsterdam 5 aug. 1925 Dirk Lodewijk Reeders, geb. Amsterdam omstr. 1898, zn. van Johannes Jacobus en Hendrika Sophia Sandvoord.
8. Petronella Burgman, geb. Amsterdam 15 juni 1902, † ald. 16 juni 1908.
9. Jacob, volgt VIc.
10. Johannes Gezinus, volgt VId.

VIa. Gerrit Joan Burgman, geb. Zwolle 21 juli 1888, tr. Amsterdam 7 aug. 1913 Maartje Prose, geb. Leeuwarden 18 april 1889, † Amsterdam 14 aug. 1976, dr. van Zweitse en Marijke Dijkstra.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Joan Burgman, geb. Amsterdam 24 jan. 1911.
2. Maarten, volgt VIIa.
3. Martha Hermina Marie Burgman, geb. Amsterdam 19 maart 1919.
4. Maria Burgman, geb. Amsterdam 25 febr. 1922.

VIIa. Maarten Burgman, geb. Amsterdam 15 nov. 1915, † Zandvoort 14 sept. 1953, tr. Amsterdam Helena Margaretha Wusten, geb. Amsterdam 18 sept. 1922, † ald. 18 mei 1986.
Uit dit huwelijk:

VIIIa. Anja Burgman, geb. 17 jan. 1953, tr. Dick Molman.
Uit dit huwelijk:
1. Sander Molman, geb. Amsterdam 18 april 1979.
2. Wouter Molman, geb. Haarlem 30 aug. 1982.

VIb. Henri Burgman, geb. Nieuwer Amstel 19 april 1892, tr. Amsterdam 14 jan. 1914 Anna Catharina Slort, geb. Amsterdam 17 april 1889, dr. van Pieter en Helena Christina Muller.
Uit dit huwelijk:
1. Helena Christina Burgman, geb. Amsterdam 14 dec. 1914, † Zaandam 20 nov. 1993, tr. Hille Riem, geb. Harlingen 20 maart 1915, † Amsterdam 17 dec. 1972, zn. van Hendrik en Johanna Maria Hendrika Nederhoed.
2. Gerrit Joan Burgman, geb. Amsterdam 6 mei 1916.
3. Anna Catharina Burgman, geb. Amsterdam 7 febr. 1918, tr. Arend Rook, zn. van Arend en Jacoba Everdina Johanna Fiat.
4. Henri Burgman, geb. Amsterdam 5 jan. 1920.
5. Pieter Burgman, geb. Amsterdam 29 maart 1922.
6. Johan Burgman, geb. Amsterdam 11 okt. 1923.
7. Herman Burgman, geb. Amsterdam 24 maart 1925.
8. Gerard Burgman, geb. Amsterdam 12 nov. 1928.

VIc. Jacob Burgman, geb. Amsterdam 5 juni 1906, tr. Amsterdam 1 juni 1932 Neeltje Cornelia Wilhelmina de Witt Havers, geb. Amsterdam 30 dec. 1890, dr. van Jacobus en Trijntje Faassen en gesch. echtg. van Abraham Polman.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Burgman, geb. Amsterdam 7 aug. 1932.
2. Corrie Burgman, geb. Amsterdam 24 febr. 1934.

VId. Johannes Gezinus Burgman, geb. Amsterdam 31 aug. 1908, † ald. 9 febr. 1994, tr. Amsterdam 10 jan. 1934 Johanna Maria Honing, geb. Amsterdam 9 maart 1915, † ald. 16 dec. 1991, dr. van Anthonie en Johanna Geertruida van Elsen.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Gerardus, volgt VIIb.
2. Johanna Maria Burgman, geb. Amsterdam 14 maart 1936, tr. Amsterdam 25 mei 1965 Joop H. Koek, geb. Amsterdam 30 aug. 1928, † Leliestad 29 mei 2003.
3. Gerda Burgman, geb. Amsterdam 8 mei 1939, tr. Amsterdam 24 jan. 1958 Ab Onsia.

VIIb. Johannes Gerardus Burgman, geb. Amsterdam 25 april 1934, † ald. 14 april 2012, tr. Amsterdam 20 sept. 1957 Johanna van Beusekom, geb. Amsterdam 13 dec. 1931, dr. van Everardus Wilhelmus en Hubertina Catharina Maria Fretz.
Uit dit huwelijk:
1. Ellen, volgt VIIIb.
2. Petra Burgman, geb. Amsterdam 9 aug. 1960, tr. Aiken USA 23 okt. 2001 Jonathan Forsythe Bangs, geb. Winchester Mass USA 21 maart 1953.

VIIIb. Ellen Burgman, geb. Amsterdam 26 april 1959, tr. Ouderkrk a/d Amstel 22 juli 1983 Hubertus Adrianus Hendrik Tetteroo, geb. Leiden 21 juli 1958, zn. van Ton en Tini van Daalen.
Uit dit huwelijk:
1. Martin Tetteroo, geb. Ouderkerk a/d Amstel 14 okt. 1988.
2. Angela Tetteroo, geb. Ouderkerk a/d Amstel 2 febr. 1991.

Vb. Hendrik Willem Burgman, geb. Kampen 22 jan. 1870, tr. 1e Amsterdam 27 mei 1896 Catharina Geertruida Margaretha Bakker, geb. Nieuwe Niedorp 12 april 1871; tr. 2e Amsterdam 10 jan. 1912 (door echtsch. ontbonden ald. 24 mei 1918) Trijntje Jacobs, dr. van Hendrik en Boutje Man.
Uit het eerste huwelijk:
Gerrit Joan Burgman, geb. Amsterdam 1897, tr. Apeldoorn 3 juni 1920 Dieuwertje Alida Roos, geb. Hoorn omstr. 1899.


Gegenereerd met Aldfaer 6.1 op 9 mei 2016 16:28:35 door Hannie Burgman van Beusekom
Bestand C:\Users\Hannie\Documents\Mijnworddocs\Aldfaer\BurgmanTakken\BurgmanHenricus_CatharinaKempen