Parenteel van Antony Fransz van Beusichem

I. Antony Fransz van Beusichem, tr. 1e Grietje Dirks Merkensteijn, geb. omstr. 1650; tr. 2e Maijke Alaerts van Santen, geb. omstr. 1634.
Uit het eerste huwelijk:
1. Frans van Beusichem.
2. Gerrit Anthonius, volgt II.
3. Mayke van Beusichem, geb. Buurmalsen 20 okt. 1675.
4. Dirk van Beusichem, geb. Buurmalsen 21 febr. 1676.
5. Hendrik van Beusichem, geb. Buurmalsen 31 jan. 1677.
Uit het tweede huwelijk:
6. Fijke van Beusichem, geb. omstr. 1654, tr. Evert Willemsz Haren.
7. Sophie van Beusichem, geb. omstr. 1656, † Buurmalsen 6 april 1741, tr. Evert Willemsz van Haren.
8. Janneke van Beusichem, geb. Buurmalsen 20 sept. 1668.
9. Gerrit van Beusichem, geb. Buurmalsen omstr. 1670.
10. Alaert van Beusichem, geb. Buurmalsen 15 dec. 1672.

II. Gerrit Anthonius van Beusichem, geb. Buurmalsen omstr. 1674, tr. 1e 7 mei 1693 Bertje Valentijn; tr. 2e (ondertr. Buurmalsen 12 febr.) 1699 Anneke Jansen van Maurik, geb. Buurmalsen omstr. 1673.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik, volgt IIIa.
2. Jan van Beusichem, geb. Buurmalsen 22 sept. 1695.
3. Maijke van Beusichem, geb. Buurmalsen 20 okt. 1695.
4. Hendrik van Beusichem, geb. Buurmalsen 31 jan. 1697.
Uit het tweede huwelijk:
5. Jannetje van Beusichem, geb. Buurmalsen 24 dec. 1699.
6. Jan van Beusichem, geb. Buurmalsen omstr. 1701.
7. Bertje van Beusichem, geb. Buurmalsen 29 juli 1703.
8. Teunis van Beusichem, geb. Buurmalsen 15 febr. 1705.
9. Dirkje van Beusichem, geb. Buurmalsen 21 maart 1707.
10. Sandrina van Beusichem, geb. Buurmalsen 11 nov. 1708.
11. Hendrik van Beusichem, geb. Buurmalsen 25 jan. 1711, † ald. 3 nov. 1794.
12. Dirk Quirijn, volgt IIIb.
13. Ary, volgt IIIc.
14. Dirkje van Beusichem, geb. Buurmalsen 14 april 1720.

IIIa. Hendrik van Beusichem, geb. Buurmalsen 11 juli 1694, tr. Mettien Kerkwijk, geb. Buurmalsen omstr. 1715.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt IV.
2. Jan van Beusichem, geb. Buurmalsen 10 april 1748.
3. Anneke van Beusichem, geb. Buurmalsen 10 mei 1750.
4. Jan Hermen van Beusichem, geb. Buurmalsen 20 aug. 1752.
5. Maijke van Beusichem, geb. Buurmalsen 7 juli 1754.
6. Beertien van Beusichem, geb. Buurmalsen 9 juni 1757.
7. Gerrit Jan van Beusichem, geb. Buurmalsen 20 mei 1759.
8. Dirkien van Beusichem, geb. Buurmalsen 24 mei 1761.
9. Dirk van Beusichem, geb. 20 april 1764.
10. Dirkje van Beusichem, geb. Buurmalsen 7 juli 1778.
11. Elisabeth van Beusichem, geb. Buurmalsen 2 dec. 1783.

IV. Gerrit van Beusichem, geb. omstr. 1746, † 11 nov. 1813, tr. Belligje van Meteren, geb. omstr. 1746.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Jan van Beusichem, geb. 9 jan. 1785.
2. Jenneke van Beusichem, geb. Erichem 12 okt. 1787, tr. Cornelis Cuilenborg, geb. Erichem 1 sept. 1780, † Buren 6 jan. 1839.
3. Gijsbert, volgt V.

V. Gijsbert van Beusichem, geb. Erichem 8 mei 1790, † Beusichem 2 dec. 1832, tr. Beusichem 4 dec. 1812 Gerrigje Elisabeth Salk, † Geldermalsen 13 juni 1868, dr. van Lodewijk en IJda Schaaij.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert Gerrit van Beusichem, † Beusichem 2 juni 1889, tr. Beusichem 5 april 1855 Geertrui Vermijn, geb. Maurik (Buren) 31 jan. 1825, † Beusichem (Buren) 15 mei 1911, dr. van Hendrik en Petronella van Ingen.
2. Gijsbertus van Beusichem.
3. Gerdina van Beusichem, † Beusichem 8 april 1817.
4. Gerrigje Elisabeth van Beusichem, † Beusichem 9 nov. 1832.
5. Baligje, volgt VIa.
6. Louisa Elida van Beusichem, geb. 17 sept. 1814.
7. Gerrildina van Beusichem, geb. 25 jan. 1816.
8. Jan, volgt VIb.
9. Gijsbertus Gerardus van Beusichem, geb. Zoelmond 25 maart 1818, † Beusichem 9 aug. 1820.
10. Cornelis van Beusichem, geb. Beusichem 16 maart 1820, † ald. 7 juli 1820.
11. Louisa van Beusichem, geb. Zoelmond 6 aug. 1821.
12. Helida Cornelia, volgt VIc.
13. Hendrik, volgt VId.
14. Gerrigje Elisabeth van Beusichem, geb. Zoelmond 9 juli 1829, † Beusichem 17 dec. 1829.
15. Gerrigje Elisabeth van Beusichem, geb. Zoelmond 22 sept. 1830.

VIa. Baligje van Beusichem, geb. Zoelmond 29 aug. 1813, † Deil 4 sept. 1892, tr. 1e Beusichem 30 aug. 1838 Gijsbert van Muiswinkel, geb. Linschoten 15 febr. 1811, † Beusichem 30 jan. 1848, zn. van Jerephaas en Dirkje van Asch; tr. 2e Deil 3 mei 1851 DaniŽl Huijgens.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gijsbert van Muiswinkel, geb. Beusichem omstr. 1835, † Beusichem (Buren) 26 dec. 1840.
2. Dirkje van Muiswinkel, geb. Beusichem febr. 1838, † Beusichem (Buren) 22 maart 1839.
3. Dirkje, volgt VIIa.
4. Dirkje van Muiswinkel, geb. Beusichem 6 dec. 1840.
5. Gerrigje Elizabeth van Muiswinkel, geb. Beusichem 10 febr. 1843, † Beusichem (Buren) 1 april 1848.
6. Gijsbert van Muiswinkel, geb. Beusichem 13 juni 1844, † Beusichem (Buren) 18 sept. 1844.
7. Antonia Elisabeth van Muiswinkel, geb. Beusichem 22 sept. 1845, † Beusichem (Buren) 21 mei 1846.
8. Jerphaas, volgt VIIb.

VIIa. Dirkje van Muiswinkel, geb. Beusichem 20 febr. 1839, † Zoelmond 1 nov. 1909, tr. Beusichem 28 mei 1862 Johannes van Zetten, geb. omstr. 1836, zn. van Dirkje van der Heijden en Steven van Zetten.
Uit dit huwelijk:
1. Steven van Zetten, † Beusichem 19 mei 1940, tr. Beusichem 10 maart 1897 Hendrika Hestera van Arkel, geb. 1867, dr. van Jan Willem en Metje Ett.
2. Antonie van Zetten, † Zoelmond 9 jan. 1871.
3. Dirkje van Zetten, geb. Zoelmond 7 okt. 1862, † Rotterdam 27 jan. 1927, tr. Beusichem 17 jan. 1883 Hendrikus van Zanten, geb. omstr. 1855, zn. van Cornelis en Lena de Raad.
4. Cornelia Adriana van Zetten, geb. Zoelmond 6 dec. 1863, † ald. 2 juli 1864.
5. Steven van Zetten, geb. Zoelmond 23 nov. 1864, † ald. 19 juni 1865.
6. Gijsbert van Zetten, geb. Zoelmond 2 april 1866, † ald. 6 mei 1889.
7. Steven van Zetten, geb. Zoelmond 29 juli 1868.
8. Antonia Elisabeth van Zetten, geb. Zoelmond 1 jan. 1870, † ald. 19 jan. 1876.
9. Johannes van Zetten, geb. Zoelmond 8 april 1871, tr. Beusichem 12 april 1899 Belia Cornelia Laponde, geb. omstr. 1875, dr. van Adrianus en Everijna Bosschaert.
10. NN van Zetten, levenloze zoon, geb. Zoelmond 28 febr. 1873.
11. Antonia Elisabeth van Zetten, geb. Zoelmond 19 jan. 1876.
12. Antonia Elisabeth van Zetten, geb. Zoelmond 29 jan. 1879, † ald. 20 jan. 1885.
13. Cornelia Antonia van Zetten, geb. Zoelmond 3 april 1880, † ald. 28 april 1880.

VIIb. Jerphaas van Muiswinkel, geb. Beusichem 15 sept. 1847, † Deil 25 april 1918, tr. Deil 20 maart 1879 Jacomina Verkou, dr. van Brienen en Jacomina Meerman.
Uit dit huwelijk:
Gijsbert van Muiswinkel, geb. Enspijk (Geldermalsen) 7 jan. 1880.

VIb. Jan van Beusichem, geb. Zoelmond 6 mei 1817, tr. 1e Geldermalsen 13 dec. 1851 Gijsberta Bronk, dr. van Jacob en Dirkje Heinen; tr. 2e Geldermalsen 14 nov. 1862 Aaltje Kruisen, geb. Geldermalsen omstr. 1824, † ald. 27 sept. 1881, dr. van Lambert en Maaijke van Soelen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gijsbert Gerrit van Beusichem, geb. Geldermalsen omstr. 1853, † ald. 14 juli 1855.
2. Jan, volgt VIIc.
3. Gerrigje Elisabeth van Beusichem, geb. Geldermalsen omstr. 1856, † ald. 30 nov. 1859.
Uit het tweede huwelijk:
4. Wessel Willem van Beusichem, geb. Geldermalsen omstr. 1865, † ald. 17 jan. 1868.
5. Hendrik Wessel, volgt VIId.

VIIc. Jan van Beusichem, geb. Geldermalsen omstr. 1856, tr. 1e Wouterke Kranenburg, geb. Deil 7 juli 1859, † Buren 17 febr. 1901, dr. van Pieter en Philippina va n Kranenburg; tr. 2e Buren 17 febr. 1910 Maria Elisabeth Cornelia de Ruiter, geb. Geldermalsen omstr. 1861, † Buren 29 jan. 1942.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wouter van Beusichem, geb. Buren omstr. 1889, † ald. omstr. 1889.
2. Gijsberta Philippina Adriana van Beusichem, geb. Buren 19 dec. 1891, † ald. 2 juni 1893.
3. Elizabeth Philipina van Beusichem, geb. Buren 19 dec. 1891, † ald. 2 juni 1893.
4. Gerrit Jan van Beusichem, geb. Buren 2 mei 1895, † ald. 18 febr. 1896.
5. Aartje Elisabeth van Beusichem, geb. Buren 6 nov. 1897, † ald. 28 nov. 1897.

VIId. Hendrik Wessel van Beusekom, geb. Geldermalsen omstr. 1869, † omstr. 1956, tr. Kedichem 8 maart 1895 Maria Wilhelmina Smits, geb. Kedichem 9 jan. 1870, † ald. 6 febr. 1925, dr. van Adriaan Johan en Hermina van Kuilenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Pieternella van Beusekom, † Kedichem 28 dec. 1908.
2. Pieter Marinus van Beusekom, † Kedichem 3 sept. 1906.
3. Pieter Marinus van Beusekom, † Kedichem 2 febr. 1904.
4. Wilhelmina van Beusekom, geb. Kedichem 16 mei 1895, † Nieuwland 13 febr. 1932, tr. Kedichem 5 maart 1925 Gerrit Roeland, geb. Schoonrewoerd omstr. 1889, zn. van Harmen en Aaltje de Ridder.
5. Aaltje van Beusekom, geb. Kedichem 25 juni 1896, tr. Kedichem 6 sept. 1917 Marinus van Genderen, geb. Meerkerk omstr. 1893, zn. van Cornelis en Aagje Hage.
6. Adrianus Johan van Beusekom, geb. Kedichem 3 okt. 1898.
7. Jan, volgt VIII.
8. Lijsje van Beusekom, geb. 20 sept. 1911, † 7 sept. 1994, tr. Meerkerk 1 april 1932 Marinus Govert van Kleij.

VIII. Jan van Beusekom, geb. Kedichem 12 okt. 1899, tr. Nieuwland 19 juni 1925 Neeltje van Genderen, † Kedichem 14 jan. 1927, dr. van Leendert en Heiltje Bos.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis Arie van Beusekom, † Kedichem 14 jan. 1927.
2. Marinus Willem van Beusekom, † Kedichem 17 jan. 1927.

VIc. Helida Cornelia van Beusichem, geb. Beusichem 29 okt. 1824, † Geldermalsen 14 april 1862, tr. Geldermalsen 4 maart 1853 Huibert van Vuurst, zn. van Huibert en Areke de Reuver.
Uit dit huwelijk:
Huibert van Vuurst, † Wadenoijen 17 febr. 1931.

VId. Hendrik van Beusichem, geb. Zoelmond 5 febr. 1827, tr. Maurik 7 juni 1866 Adriana Aleida Asch, geb. Ravenswaaij omstr. 1836, dr. van Johannes en Dirkje Verkuil.
Uit dit huwelijk:
1. Govert van Beusichem, † Ravenswaaij 12 juni 1930, tr. Dora Johanna van der Veen.
2. Jenneke Elselina van Beusichem, geb. Ravenswaaij 12 aug. 1866, † ald. 28 aug. 1866.

IIIb. Dirk Quirijn van Beusichem, geb. Buurmalsen 22 okt. 1713, † Amsterdam 19 mei 1793, tr. 1e Maria Bartens; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 24 juni) 1768 Jannetje van Wijk, geb. Beusichemn omstr. 1731, † Amsterdam 31 okt. 1769; tr. 3e 24 april 1770 Gijsbertje Merckensteijn.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerrit Albertus van Beusichem, geb. Amsterdam 18 dec. 1746.
Uit het derde huwelijk:
2. Anna Maria van Beusichem.
3. Gerrit Cornelis van Beusichem, geb. Amsterdam 3 juli 1771, † ald. 17 maart 1844, tr. Amsterdam 15 april 1818 Coba de Graaf.

IIIc. Ary van Beusichem, geb. Buurmalsen 12 juli 1716, † ald. 5 maart 1770, tr. Kerk-Avezaath 4 april 1751 Dirkje Merkenstein.
Uit dit huwelijk:
1. Anneke van Beusichem, geb. Beusichem 8 jan. 1752.
2. Anneken van Beusichem, geb. Buurmalsen 17 okt. 1756.


Gegenereerd met Aldfaer 6.1 op 18 aug. 2016 23:10:00 door Hannie Burgman van Beusekom
Bestand C:\Users\Hannie\Documents\Mijnworddocs\Aldfaer\Beusichem Takken\BeusichemAntonyFranszn